Posts

Showing posts from June, 2012

Permohonan Bantuan Zakat Pengajian Tinggi Timur Tengah MAINS 2012 dan Permohonan Lanjutan Pinjaman dan Zakat Pengajian Tinggi Timur Tengah MAINS 2012

Borang Permohonan Bantuan Zakat Pengajian Tinggi Timur Tengah MAINS 2012 dan Borang Permohonan Lanjutan Pinjaman dan Zakat Pengajian Tinggi Timur Tengah MAINS 2012 boelh dimuat turun (download) di link yang berikut : http://www.baitulmalns.gov.my/ di pautan "borang" dan pautan "muat turun".. 

Bagi mereka yang pulang ke Malaysia, mereka perlulah menghantar sendiri borang mereka tersebut melalui pos ke alamat yang telah dinyatakan. Tarikh akhir adalah 31 Ogos 2012. 

Bagi mereka yang tidak pulang ke Malaysia bolehlah diserahkan kepada MTPANSM sebelum 31 Ogos 2011.

Bagi permohonan lanjutan pinjaman dan zakat, pemohon hanya perlu mengisi Borang Permohonan Lanjutan Pinjaman dan Zakat Pengajian Tinggi Timur Tengah MAINS 2012. 

Diharapkan agar semua dapat memberikan kerjasama bagi memudahkan pengurusan permohonan.